Đầu cột vuông

Liên hệ

sản xuất đầu cột, phù điêu, phào chỉ

Vui lòng chọn

Xe giao trụ cột lan can bằng xi măng cho công trình

Đầu cột xi măng theo yêu cầu, đầu cột vuông, đầu cột tròn đa dạng mẫu mã, kích thước đa dạng

Phào chỉ trang trí bằng bê tông, hoa văn xi măng, con bọ, chân gấu dùng gắn đỡ mái hoặc đố cửa

Phào chỉ vòm, hình tròn bằng xi măng cốt sợi gia cường